dissabte, 27 de maig del 2017

Hi havia una vegada... Contes encetats, contes contats

Com ja sabeu, aquesta activitat consisteix en elaborar contes de forma cooperativa entre els diferents centres de Molins de Rei, el Papiol i Sant Feliu de Llobregat, a partir d’una situació inicial plantejada.
Aquesta experiència conjuga el gust per la lectura i l’escriptura, amb la utilització de les TAC."EL LLOP BUSCAPINYES"